Osprey 2014 - dondavidsonphoto

Momma osprey feeding fish to her young.